ОФОРМЛЕННЯ

Вимоги до оформлення доповідей

УДК (Times New Roman, 12 pt., bold, центрування по лівому краю).

Ініціали та прізвище автора (ів) науковий ступінь, вчене звання мовою тез (Times New Roman, 12 pt., bold, центрування по лівому краю) (канд. техн. наук – Ph.D.; доц. – Assoc. Prof.; докт. техн. наук – Dr.; проф. – Prof.).

Організація, країна (Times New Roman, 12 pt, центрування по лівому краю), пропуск рядка 10 pt.

НАЗВА ДОПОВІДІ (Times New Roman, 12 pt., bold, центрування посередині) пропуск рядка 10 pt.

Ініціали та прізвище автора (ів), науковий ступінь, вчене звання англійською мовою (Times New Roman, 12 pt., bold, центрування по лівому краю).

НАЗВА ДОПОВІДІ англійською мовою (Times New Roman, 12 pt., bold, центрування посередині), пропуск рядка 10 pt.

Abstract. Англійською мовою, одним абзацом 5 рядків тексту (Times New Roman, 12 pt.).

Текст публікації.

Література (Times New Roman, 12 pt., bold, центрування по ширині рядка).

Відредаговані тези доповідей обсягом 23 повні сторінки формуються на аркушах формату А4 з полями 25 мм з усіх сторін. Тип шрифту Times New Roman, розмір - 12 pt., інтервал – одинарний. Рисунки та ілюстрації оформляти на комп’ютері у форматах *.jpeg, *tiff, *pcx. Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого автора мовою оформлення тез.

Готові прийняти участь у конференції?

Реєстрацію вже розпочато

© 2022 MMMTES CONFERENCE, TNTU
Image